Новини

Обява за трети прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява-за-трети-прием-по-подмярка-6.4.1 Условия-за-кандидатстване-6.4.1-3ти-прием Условия-за-изпълнение Документи-за-попълване-към-Условия-за-кандидатстване Документи-за-информация-към-Условия-за-кандидатстване Документи-към-Условия-за-изпълнение

Read article
Обява за четвърти прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Обява-за-четвърти-прием-по-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия-за-кандидатстване-четвърти-прием-на-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия за изпълнение – четвърти прием на процедура BG06RDNP001-19.228 Документи към Условия за изпълнение 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за информация към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за попълване към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228

Read article
ОБЯВА

Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява трети прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.228 на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с бюджет от 742 292,46 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения…

Read article
Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ. Представяме на вашето внимание, постъпило предложение от група членове на ОС за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. Вашите предложения и коментари могат да бъдат представени в свободен текст на електронната поща на МИГ…

Read article
Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 – втори прием

Обява за втори прием по подмярка 6.4.1 Условия за кандидатстване 6.4.1 2ри прием Документи за попълване към Условия за кандидатстване втори прием Документи за информация към Условия за кандидатстване втори прием Условия за изпълнение за втори прием по подмярка 6.4.1 Документи към Условия за изпълнение втори приемОбява за втори прием по подмярка 6.4.1Условия за кандидатстване…

Read article