Новини

<!--:BG-->Годишно събрание на МИГ Високи Западни Родопи…<!--:-->

На 08.02.2013 г в Хотел -ресторант Диамант -гр.Доспат се проведе годишно общо събрание на МИГ Високи Западин Родопи.Общото събрание разгледа и прие Годишният доклад за отчитане на напредъка по прилагане на Стратегията за местно развите за периода 13.06.2012-31.12.2012 г.Също така се приеха и индикативни срокове за отваряне на покани за набиране на проектни предложения през…

Read article
<!--:BG--> Обучение на тема „Управление на проекти“<!--:-->

С проведеното двудневно обучение на тема „Управление на проекти“, на 1 и 2 декември 2012г., в хотел „Ягодина”, имащо за цел да разясни на участниците основните принципи и изисквания за ефективно и ефикасно управление на даден проект, завърши серията от планираните обучения и уъркшопи на Територията на общините Доспат и Борино, в рамките на изпълнение…

Read article
<!--:BG-->консултации на екипа на МИГ ВЗР с читалищните дейци и самодейци <!--:-->

На 12.11. 2012 г., в читалище „Иван Вазов -1926” се проведе ден на консултации на екипа на МИГ ВЗР с читалищните дейци самодейци във връзка с подготовката на проектно предложение на „Иван Вазов -1926” към СМР на МИГ Високи Западни Родопи „Фестивал на Високите Западни Родопи” по мярка 323Б-„Опазване на културното наследство” Определиха се конкретни…

Read article
<!--:BG-->Двудневен уъркшоп „Подготовка и кандидатстване с проекти към МИГ Високи Западни Родопи –Борино и Доспат”<!--:-->

На 10 и 11.11. 2012 г., в хотел ресторант Дейзи –с.Борино при голям интерес се проведе двудневен уъркшоп на тема „Подготовка и кандидатстване с проекти към МИГ Високи Западни Родопи –Борино и Доспат” Участниците бяха запознати в детайли с подготовката и набавянето на необходимите документи за кандидатстване по съответните мерки, за съдържанието и изискванията при…

Read article
<!--:BG-->Считано от 08.10.2012 г., е открит първият прием за набиране на проектни предложения по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР<!--:-->

СЪОБЩЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЕКИП НА МИГ ВЗР Борино-Доспат, съобщава на всички заинтересовани от частният и публичен сектори, жители на Територията на МИГ ВЗР -Борино Доспат, че Считано от 08.10.2012 г., е открит първият прием за набиране на проектни предложения по следните мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР мерки: 121 Модернизиране на земеделските стопанства…

Read article
<!--:BG-->ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ<!--:-->

На 13 и 14.10.2012 г в хотел Диамант –гр.Доспат се проведе вторият двудневният семинар на тема “Публично частно партньорство в контекста на развитието на селските райони и МИГ като специфично ПЧП. “Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех“ имаше за цел да разясни на участниците принципите на създаване и функциониране на ПЧП, …

Read article
<!--:BG-->Обучение в гр.Доспат …<!--:-->

На 29 и 30.09.2012 г., в хотел Диамант, гр.Доспат се проведе обучение на тема : „Придобиване на лидерски умения на ИЕ и УС на МИГ. Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех.” Обучители бяха експерти от фирма 2МС Консултнинг ЕООД-гр.София Основната цел на обучението беше да запознае участниците с правилата за създаване…

Read article
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ ВЗР в с.Чала<!--:-->

С проведената на 28.09.2012 в с.Чала, община Борино Информационна среща в кметство Чала, приключи обявената по предварителен график едномесечна Информационна кампания, организирана от Изпълнителният екип на МИГ ВЗР, преди отварянето на предсотящият прием на проектни предложения, като се посетиха всичките 13 населени места от Територията на МИГ ВЗР -община Борино и Доспат. По време на…

Read article