Новини

<!--:BG-->Обучение в гр.Доспат …<!--:-->

На 29 и 30.09.2012 г., в хотел Диамант, гр.Доспат се проведе обучение на тема : „Придобиване на лидерски умения на ИЕ и УС на МИГ. Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех.” Обучители бяха експерти от фирма 2МС Консултнинг ЕООД-гр.София Основната цел на обучението беше да запознае участниците с правилата за създаване…

Read article
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ ВЗР в с.Чала<!--:-->

С проведената на 28.09.2012 в с.Чала, община Борино Информационна среща в кметство Чала, приключи обявената по предварителен график едномесечна Информационна кампания, организирана от Изпълнителният екип на МИГ ВЗР, преди отварянето на предсотящият прием на проектни предложения, като се посетиха всичките 13 населени места от Територията на МИГ ВЗР -община Борино и Доспат. По време на…

Read article
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ ВЗР в с.Борино<!--:-->

В Административната сграда на община Борино на 26.09.2012г., се проведе обявена по график Информационна среща, на която присъстваха кметът на община Борино, председателя на Читалище „Обнова“, членове на СНЦ „Био-Б-Еко“, представители на Младежка Инициатива-Борино, експерти и служители от администарцията на общината. В рамките на срещата и дискусията, кметът на общината представи проектната идея на общината…

Read article
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ „Високи Западни Родопи“ с населението на с.Буйново<!--:-->

На 21.09.2012 г., се проведе информационна среща на Изпълнителният екип на МИГ Високи Западни Родопи в с.Буйново, община Борино съгласно предварително обявеният график по населени места. На срещата участваха и представители на фирма БЛИЦ ООД -Пловдив, занимаващи се с проектиране на малки ферми, доставка на оборудване за млекопреработване и въвеждане в експлоатация на подобни обекти.…

Read article
<!--:BG-->Работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча<!--:-->

На 14.09.2012 г., в Читалище „Иван Вазов”-гр.Доспат се проведе работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча, като срещата се състоя по инициатива на МИГ Високи Западни Родопи, в рамките на информационната кампания Обсъдиха се възможностите и конкретни проектни идеи по М 323 –“Опазване и подобряване на…

Read article
<!--:BG-->Информационни срещи в Црънча, Бръщен, Барутин, Чавдар, Любча<!--:-->

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ Продължава информационната кампания в населените места на община Доспат, с екипа на МИГ Високи Западни Родопи, съгласно предварително обявеният график /може да го видите на www.borino-dospat.com / При реализираните срещи на практика се прилага подходът на ЛИДЕР „отдолу нагоре”. Поставят се от страна на кандидати проблеми, които могат…

Read article
<!--:BG-->Работна среща на екипа на МИГ ВЗР в гр.Доспат с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово<!--:-->

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ Проведе се работна среща на екипа на МИГ ВЗР в гр.Доспат на 30 и 31.08.2012 г., с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. Гости бяха Звеното за администриране на проекти –ЗАП, с изпълнителен директор Лучко Македонски и председателя на УС на МИГ Панагюрище г-н Велко Сапунджиев Колегите от…

Read article
<!--:BG-->Стартира Информационната кампания на МИГ ВЗР …<!--:-->

От 28.08.2012 стартира Информационната кампания в общини Борино и Доспат, в рамките на Планираните дейности на МИГ Високи Западни Родопи. Първата среща се състоя в читалище „Иван Вазов „ в гр.Доспат с екипа на МИГ. Осъществена бе обратна връзка чрез попълване на анкети за идеи и проектни предложения. Представени бяха 8-те мерки, залегнали в Стратегията…

Read article
<!--:BG-->СЪОБЩЕНИЕ<!--:-->

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С Решение №5 от Протокол №1 / 27.07.2012г. на Общото събрание на МИГ ВЗР членския внос за 2012 година е в размер на 50.00лв. за ФЛ, ЮЛ, а за Община Борино и Община Доспат членския внос е в размер на 1600.00лв.

Read article
<!--:BG-->ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ<!--:-->

1. Стартиране на Информационна кампания по населени места съгласно следния график: Община Доспат: 28.08.2012г. гр.Доспат – читалище от 11.00ч. 03.09.2012г. с. Бръщен – читалище от 10.00ч. с. Црънча – читалище от 13.00ч. 05.09.2012г. с. Чавдар – читалище от 10.00ч. 05.09.2012г. с. Барутин – читалище от 15.00ч. 12.09.2012г. с. Любча – читалище от 11.00ч. 14.09.2012г. с.…

Read article