Новини

<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ ВЗР в с.Борино<!--:-->

В Административната сграда на община Борино на 26.09.2012г., се проведе обявена по график Информационна среща, на която присъстваха кметът на община Борино, председателя на Читалище „Обнова“, членове на СНЦ „Био-Б-Еко“, представители на Младежка Инициатива-Борино, експерти и служители от администарцията на общината. В рамките на срещата и дискусията, кметът на общината представи проектната идея на общината…

Read article
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ „Високи Западни Родопи“ с населението на с.Буйново<!--:-->

На 21.09.2012 г., се проведе информационна среща на Изпълнителният екип на МИГ Високи Западни Родопи в с.Буйново, община Борино съгласно предварително обявеният график по населени места. На срещата участваха и представители на фирма БЛИЦ ООД -Пловдив, занимаващи се с проектиране на малки ферми, доставка на оборудване за млекопреработване и въвеждане в експлоатация на подобни обекти.…

Read article
<!--:BG-->Работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча<!--:-->

На 14.09.2012 г., в Читалище „Иван Вазов”-гр.Доспат се проведе работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча, като срещата се състоя по инициатива на МИГ Високи Западни Родопи, в рамките на информационната кампания Обсъдиха се възможностите и конкретни проектни идеи по М 323 –“Опазване и подобряване на…

Read article
<!--:BG-->Информационни срещи в Црънча, Бръщен, Барутин, Чавдар, Любча<!--:-->

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ Продължава информационната кампания в населените места на община Доспат, с екипа на МИГ Високи Западни Родопи, съгласно предварително обявеният график /може да го видите на www.borino-dospat.com / При реализираните срещи на практика се прилага подходът на ЛИДЕР „отдолу нагоре”. Поставят се от страна на кандидати проблеми, които могат…

Read article
<!--:BG-->Работна среща на екипа на МИГ ВЗР в гр.Доспат с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово<!--:-->

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ Проведе се работна среща на екипа на МИГ ВЗР в гр.Доспат на 30 и 31.08.2012 г., с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. Гости бяха Звеното за администриране на проекти –ЗАП, с изпълнителен директор Лучко Македонски и председателя на УС на МИГ Панагюрище г-н Велко Сапунджиев Колегите от…

Read article
<!--:BG-->Стартира Информационната кампания на МИГ ВЗР …<!--:-->

От 28.08.2012 стартира Информационната кампания в общини Борино и Доспат, в рамките на Планираните дейности на МИГ Високи Западни Родопи. Първата среща се състоя в читалище „Иван Вазов „ в гр.Доспат с екипа на МИГ. Осъществена бе обратна връзка чрез попълване на анкети за идеи и проектни предложения. Представени бяха 8-те мерки, залегнали в Стратегията…

Read article
<!--:BG-->СЪОБЩЕНИЕ<!--:-->

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С Решение №5 от Протокол №1 / 27.07.2012г. на Общото събрание на МИГ ВЗР членския внос за 2012 година е в размер на 50.00лв. за ФЛ, ЮЛ, а за Община Борино и Община Доспат членския внос е в размер на 1600.00лв.

Read article
<!--:BG-->ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ<!--:-->

1. Стартиране на Информационна кампания по населени места съгласно следния график: Община Доспат: 28.08.2012г. гр.Доспат – читалище от 11.00ч. 03.09.2012г. с. Бръщен – читалище от 10.00ч. с. Црънча – читалище от 13.00ч. 05.09.2012г. с. Чавдар – читалище от 10.00ч. 05.09.2012г. с. Барутин – читалище от 15.00ч. 12.09.2012г. с. Любча – читалище от 11.00ч. 14.09.2012г. с.…

Read article
<!--:BG-->ОДОБРЕНИ БЮДЖЕТИ ПО МЕРКИТЕ НА СМР СЪГЛАСНО ДОГОВОР РД 50-91 / 13.06.2012г.<!--:-->

Код на мярката Име на мярката Минимален праг на проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР Максимален праг На проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР Одобрени средства По дог. РД 50-91/ 2012 /лева / Индикатори За брой проекти 4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността на земеделието ОС 1 ОТ ПРСР 121 Модернизиране на земеделските стопанства 3 500…

Read article
<!--:BG-->ИНФОРМАЦИЯ<!--:-->

Представител на МИГ „Високи Западни Родопи” взе участие в гръцко-български семинар в изпълнение на проект: «Организиране и провеждане на обучения по подхода ЛИДЕР» – ЛОТ 2, № РД 51-96/ 27.09.2011, на тема: «Обучение по подхода ЛИДЕР: обмяна на ноу-хау и знания по изпълнението на местната програма ЛИДЕР», организиран от гръцка страна и представляван от “Агенция…

Read article