Новини

<!--:BG-->ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ<!--:-->

Програма за развитие на селските райони. ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” -БОРИНО-ДОСПАТ П О К А Н А На основание чл. 26 , ал.1 от Устава на Сдружението и Решение №4 по Протокол 1 от 2.07.2012 г, Управителният съвет на…

Read article
<!--:BG-->Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи<!--:-->

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – МИГ Високи Западни Родопи на свое заседание от 12.07.2012 г , прие Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в съответствие с Чл.16 ал.1 от Закон за мерките срещу изпирането на пари и чл.9, ал.2 от Закона за мерките срещу…

Read article
<!--:BG-->Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи<!--:-->

На 02.07.2012 се проведе първото заседание на УС след подписване на тристранният договор за финансиране на Стратегията за местно развитие. Взеха се решения по текущата оперативно -администартивна дейност на изпълнителният екип,както и УС насрочи Общо събрание на МИГ за 27.07.2012г. вот 17 часа, като членовете ще бъдат информирани съгласно Устава. Като една предварителна точка от…

Read article
<!--:BG-->Свикване заседание на Управителния съвет<!--:-->

ДО Членовете на УС на Сдружение „МИГ-Високи Западни Родопи” До членовете на Контролният съвет П О К А Н А На основание чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението, СВИКВАМ заседание на Управителният съвет на дата 02.07.2012 г., от 17,00 часа в офиса на Сдружението –гр.Доспат, ул.Орфей 12 При следният ПРОЕКТ! ДНЕВЕН РЕД 1.Запознаване с Договор…

Read article
<!--:BG-->МИГ „Високи Западни Родопи“ е официално одобрена <!--:-->

Със Заповед №РД 09-538/23.04.2012 г. на Министъра на земеделието и храните е одобрена МИГ „Високи Западни Родопи“. Очаква се подписване на договора между МИГ, МЗХ и РА до края на месец май, след което ще стартира реалната работа по изпълнение на стратегиита за местно развитие.

Read article
<!--:BG-->Списък с членовете на ОС и УС на „МИГ Високи Западни Родопи“<!--:-->

В този файл ще намерите списъка с членове на общото събрание и управителния съвет на сдружението,както и кой,кого представлява,също и баланса на представителите в него,като мъже жени,сектори и т.н. B-D_spisuk_na_MIG_OS_i_US.3.doc final

Read article
<!--:BG-->Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи“<!--:-->

Представяме Ви окончателния вариант на СМР на „МИГ Високи Западни Родопи“,която е внесена в МЗХ на 30.08.2010 г. за одобрение.Желаещите да получат повече информация за стратегията и работата на сдружението могат да получат такава всеки работен ден в офиса на сдружението на следния адрес: гр.Доспат,ул.“Орфей“ 12(бившата сграда на ВИК),ет.1 или на тел.0894/438121 Стратегията ще намерите…

Read article