Skip to content
27 Apr 21

(Bulgarian) Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

от admin

Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР 2021г.Покана ОС 2021

26 Apr 21

(Bulgarian) Покана за редовно общо събрание 2021г.

от admin

Покана ОС 2021г^Покана ОС 2021Покана ОС 2021

1 Oct 20

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

от admin

Документи към Условия за изпълнениеУсловия за изпълнение 6.4.1Документи за информация към Условия за кандидатстванеДокументи за попълване към Условия за кандидатстванеУсловия за кандидатстване 6.4.1Обява за прием по подмярка 6.4.1Списък на членовете на колективния върховен орган Общо събрание към 01.10.2020 г.

17 May 19

(Bulgarian) Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 7.2

от admin

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-17.05.2019гОбява втори прием 7.2Условия за кандидатстване процедура 2019 г.Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнение процедура 2019 г.Документи към Условия за изпълнение

23 Apr 19

(Bulgarian) Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 4.2

от admin

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-23.04.2019гОбява втори прием 4.2Условия за кандидатстванеДокументи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнениеДокументи към Условия за изпълнение

14 Feb 19

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

от admin

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 14.02.2019г.Условия за кандидатстване процедура 2019 г.Условия за изпълнение процедура 2019 г.Обява 7.2 – 2019Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеДокументи към Условия за изпълнение

5 Feb 19

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6

от admin

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 04.02.2019г. pdfОбява за приемУсловия за кандидатстване 7.6Условия за изпълнение 7.6Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеДокументи към Условия за изпълнение

3 Jan 19

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница

от admin

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.

3 Jan 19

Актуална индикативна работна програма за 2019 година

от admin

Актуална индикативна работна програма за 2019 година

10 Feb 20

(Bulgarian) Покана за редовно общо събрание

от admin

Покана ОС 05.03.20

7 Feb 19

(Bulgarian) Покана за редовно общо събрание на 01.03.2019г.

от borino

Покана за общо събрание 01.03.2019г

28 Dec 18

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.2

от borino

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 28.12.2018г.Документи към Условия за изпълнениеДокументи за попълване към Условия за кандидатстване

Документи за информация към Условия за кандидатстванеОбява за приемУсловия за кандидатстванеУсловия за изпълнение

12 Dec 18

(Bulgarian) Покана за предстояща конференция

от borino

ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ

20 Nov 18

(Bulgarian) Покана за предстоящи обучения по мерки 6.4.1 и 8.6

от borino

Покана за предстоящи обучения по мерки 6.4.1 и 8.6

9 Nov 18

(Bulgarian) Работна с среща с МИГ Преспа

от borino

Работна среща с МИГ Преспа

6 Nov 18

(Bulgarian) Покана за извънредно общо събрание 21.12.2018г.

от borino

Покана ОС 21.12.18Покана за извънредно общо събрание 23.11.2018г.Покана ОС 21.12.18Покана ОС 21.12.18Покана ОС 21.12.18

25 Oct 18

(Bulgarian) Съобщение за предстоящи информационни срещи по населени места

от borino

покана-информационни срещи 2018

9 Aug 18

(Bulgarian) Съобщение за обществено обсъждане

от borino

съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

1 Aug 18

(Bulgarian) Покана за извънредно общо събрание

от borino

Покана за общо събрание

20 Jun 18

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

от borino

ОбяваУсловия за кандидатстванеУсловия изпълнение

24 Apr 18

(Bulgarian) Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018г.

от borino

Актуализиран индикативен график за 2018гАктуализиран индикативен график 2018

12 Apr 18

(Bulgarian) Съобщение за обществено обсъждане

от borino

Доклад директордоклад обществено обсъждане

4 Apr 18

(Bulgarian) Покана за извънредно общо събрание

от borino

Покана за общо събрание

21 Mar 18

(Bulgarian) Покана за набиране на външни експерт-оценители

от borino

Покана за външни експертиЗаявлениеДекларация7_spisk_na_profesionalnite_oblasti6_klasifikator_na_oblastite_na_vissh.obraz.i_profes.napravleniya_7_spisk_na_profesionalnite_oblasti

21 Dec 17

(Bulgarian) Покана за общо събрание

от borino

покана за общо събрание

15 Dec 17

(Bulgarian) Покана за предстояща конференция

от borino

покана конференция

12 Dec 17

(Bulgarian) Информация за проведени обучения

от borino

съобщение 2

30 Nov 17

(Bulgarian) Съобщение

от borino

съобщение 1

22 Nov 17

(Bulgarian) Покана за обучение на местни лидери

от borino

Покана-обучение Сърница

15 Nov 17

(Bulgarian) Покана за предстоящи обучения в град Доспат

от borino

покана обучения – Доспат

3 Nov 17

(Bulgarian) Покана за предстоящи информационни срещи

от borino

покана информационни срещи

2 Oct 17

(Bulgarian) Обява за свободно работно място

от borino

Обява за работа

7 Mar 17

(Bulgarian) Актуализирана индикативна годишна програма за 2017 година

от borino

Индикативна годишна работна програма

21 Dec 16

(Bulgarian) Списък на одобрените Местни инициативни групи

от borino

Резултати от оценка

18 Nov 16

(Bulgarian) Индикативна годишна работна програма за 2017 година

от borino

Индикативна годишна работна програма

7 Nov 16

(Bulgarian) Одобрен бюджет към Стратегията за ВОМР – разпределен по мерки

от borino

Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР-разпределен по мерки

3 Nov 16

(Bulgarian) Споразумение за изпълнение на СВОМР

от borino

Информация за одобрено споразумениеИнформация за сключен договор

26 Jan 21

Документи от Първи прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

от admin

6.4.1 документи след първи прием