февруари 13, 2024

Обява за трети прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява-за-трети-прием-по-подмярка-6.4.1 Условия-за-кандидатстване-6.4.1-3ти-прием Условия-за-изпълнение Документи-за-попълване-към-Условия-за-кандидатстване Документи-за-информация-към-Условия-за-кандидатстване Документи-към-Условия-за-изпълнение

Read article