май 2019

<!--:BG-->Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 7.2<!--:-->

Обява втори прием 7.2 Условия за кандидатстване процедура 2019 г. Документи за попълване към Условия за кандидатстване Документи за информация към Условия за кандидатстване Условия за изпълнение процедура 2019 г. Документи към Условия за изпълнение Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-17.05.2019гСписък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-17.05.2019гОбява втори прием 7.2Условия за кандидатстване процедура 2019 г.Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за…

Read article