януари 2019

<!--:BG-->Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница<!--:--><!--:en-->Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница<!--:-->

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.

Read article