септември 2014

<!--:BG-->Пети прием на проектни предложения<!--:-->

Срокове за прием на документи: Съобщение_5_прием Критерии за оценяване на проектите: KRITERII_ZA_OCENKA_NA_PROEKTITE Zapoved 29 Reshenie US 23-1 Мярка Покана (pdf) Заявления (doc) Декларации (doc) Наредби, информация, указания (doc) Приложения 121 Пета покана Мярка 121 121_5_zayavlenie Dekl_3_4 EU-стандарти-мярка-121 Двойно-финансиране-липса Декларациa_по_член13 Декларация-за-минимални-помощи Декларация-по-чл.-45-мярка-121 Декларация-функционална-несамостоятелност Липса-на-регистрация-по-ДДС ПО-§-30-мярка-121 Metodika Naredba-8 Nitratna-direktiva RIOSV_obrazec Бизнесплан Informacia Указания Указания_121 Tabl.Razmer-S-vo 123 Пета…

Read article