юни 2014

<!--:BG-->Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги за организиране на и провеждане на работни посещения, анализи и проучвания“<!--:-->

Решение №93 от 27.06.2014г.:Решение_93 на възложителя Документация:Документация Образци на документи: Заявление за участие Образец 1 Декларация ЕИК Образец 2 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП образец 3 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… образец 4 Декларация по чл.56 образец 5 Списък на експертите образец 6 Автобиография образец 7 Декларация образец 8…

Read article