март 2014

<!--:BG-->Документи за публична покана „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за местно развитие на територия „Високи Западни Родопи“ и обучения на местни лидери“<!--:-->

Публична покана Решение ЗОП_ Образци на документи и приложения: Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9 Образец 10 Образец 11 Приложение 1 – Техническо задание Приложение-2-Проект-на-договор

Read article