януари 2014

<!--:BG-->Прием на проектни предложения (четвърта покана)…<!--:-->

На 01.01.2014 г. стартира прием на проектни предложения (четвърта покана) по мерки 121, 123, 312 и 313… Мярка Покана (pdf) Заявления (doc) Декларации (doc) Наредби, информация, указания (doc) Приложения 121 Четвърта покана М.121_ 121_4_zayavlenie_ Dekl_3_4 EU-стандарти-мярка-121 Двойно-финансиране-липса Декларациa_по_член13 Декларация-за-минимални-помощи Декларация-по-чл.-45-мярка-121 Декларация-функционална-несамостоятелност Липса-на-регистрация-по-ДДС ПО-§-30-мярка-121 Metodika Naredba-8 Nitratna-direktiva RIOSV_obrazec Бизнесплан Informacia Указания Указания_121 Tabl.Razmer-S-vo Бизнесплан 123 Четвърта…

Read article