февруари 2013

<!--:BG-->Годишно събрание на МИГ Високи Западни Родопи…<!--:-->

На 08.02.2013 г в Хотел -ресторант Диамант -гр.Доспат се проведе годишно общо събрание на МИГ Високи Западин Родопи.Общото събрание разгледа и прие Годишният доклад за отчитане на напредъка по прилагане на Стратегията за местно развите за периода 13.06.2012-31.12.2012 г.Също така се приеха и индикативни срокове за отваряне на покани за набиране на проектни предложения през…

Read article
<!--:BG-->Обществена поръчка за обучение на МИГ ВЗР<!--:-->

Проект Документация Образци на документи По договор РД 50-91/13.06.2012 „Придобиване на умения и обществена активност на територията, прилагаща стратегия за местно развитие“ Reshenie Dokumenti Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9 Образец 10 Образец 11 – обособена позиция 1 Образец 11 – обособена…

Read article