октомври 2012

<!--:BG-->Считано от 08.10.2012 г., е открит първият прием за набиране на проектни предложения по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР<!--:-->

СЪОБЩЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЕКИП НА МИГ ВЗР Борино-Доспат, съобщава на всички заинтересовани от частният и публичен сектори, жители на Територията на МИГ ВЗР -Борино Доспат, че Считано от 08.10.2012 г., е открит първият прием за набиране на проектни предложения по следните мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР мерки: 121 Модернизиране на земеделските стопанства…

Read article
<!--:BG-->ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ<!--:-->

На 13 и 14.10.2012 г в хотел Диамант –гр.Доспат се проведе вторият двудневният семинар на тема “Публично частно партньорство в контекста на развитието на селските райони и МИГ като специфично ПЧП. “Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех“ имаше за цел да разясни на участниците принципите на създаване и функциониране на ПЧП, …

Read article
<!--:BG-->Обучение в гр.Доспат …<!--:-->

На 29 и 30.09.2012 г., в хотел Диамант, гр.Доспат се проведе обучение на тема : „Придобиване на лидерски умения на ИЕ и УС на МИГ. Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех.” Обучители бяха експерти от фирма 2МС Консултнинг ЕООД-гр.София Основната цел на обучението беше да запознае участниците с правилата за създаване…

Read article
<!--:BG-->Кандидатстване по мерки 121,123,311,312,313,322,323,331 …<!--:-->

Наръчник за процедурите: LAG_VZR_Narachnik_proceduri Мярка Покана (pdf) Указания (pdf) Заявление (doc) Декларации (doc) Приложения (doc) Решение (pdf) 121 MIG_VZR_M_121 121 Указания Заявление за подпомагане 121 Декларации 3 и 4Декларация 13аДекларация приходи Контролен лист 121 АСД 121 Техническа оценка121 Biznes Plan121 Biznes Plan (xls) Reshenie 4-1 ot 26.09.2012 123 MIG_VZR_M_123 123 Указания 123 Заявление декларации 3…

Read article