август 2012

<!--:BG-->Стартира Информационната кампания на МИГ ВЗР …<!--:-->

От 28.08.2012 стартира Информационната кампания в общини Борино и Доспат, в рамките на Планираните дейности на МИГ Високи Западни Родопи. Първата среща се състоя в читалище „Иван Вазов „ в гр.Доспат с екипа на МИГ. Осъществена бе обратна връзка чрез попълване на анкети за идеи и проектни предложения. Представени бяха 8-те мерки, залегнали в Стратегията…

Read article
<!--:BG-->СЪОБЩЕНИЕ<!--:-->

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С Решение №5 от Протокол №1 / 27.07.2012г. на Общото събрание на МИГ ВЗР членския внос за 2012 година е в размер на 50.00лв. за ФЛ, ЮЛ, а за Община Борино и Община Доспат членския внос е в размер на 1600.00лв.

Read article
<!--:BG-->ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ<!--:-->

1. Стартиране на Информационна кампания по населени места съгласно следния график: Община Доспат: 28.08.2012г. гр.Доспат – читалище от 11.00ч. 03.09.2012г. с. Бръщен – читалище от 10.00ч. с. Црънча – читалище от 13.00ч. 05.09.2012г. с. Чавдар – читалище от 10.00ч. 05.09.2012г. с. Барутин – читалище от 15.00ч. 12.09.2012г. с. Любча – читалище от 11.00ч. 14.09.2012г. с.…

Read article