юни 2012

<!--:BG-->Свикване заседание на Управителния съвет<!--:-->

ДО Членовете на УС на Сдружение „МИГ-Високи Западни Родопи” До членовете на Контролният съвет П О К А Н А На основание чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението, СВИКВАМ заседание на Управителният съвет на дата 02.07.2012 г., от 17,00 часа в офиса на Сдружението –гр.Доспат, ул.Орфей 12 При следният ПРОЕКТ! ДНЕВЕН РЕД 1.Запознаване с Договор…

Read article