септември 2010

<!--:BG-->Списък с членовете на ОС и УС на „МИГ Високи Западни Родопи“<!--:-->

В този файл ще намерите списъка с членове на общото събрание и управителния съвет на сдружението,както и кой,кого представлява,също и баланса на представителите в него,като мъже жени,сектори и т.н. B-D_spisuk_na_MIG_OS_i_US.3.doc final

Read article
<!--:BG-->Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи“<!--:-->

Представяме Ви окончателния вариант на СМР на „МИГ Високи Западни Родопи“,която е внесена в МЗХ на 30.08.2010 г. за одобрение.Желаещите да получат повече информация за стратегията и работата на сдружението могат да получат такава всеки работен ден в офиса на сдружението на следния адрес: гр.Доспат,ул.“Орфей“ 12(бившата сграда на ВИК),ет.1 или на тел.0894/438121 Стратегията ще намерите…

Read article