ПОКАНИ

Обява за четвърти прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Обява-за-четвърти-прием-по-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия-за-кандидатстване-четвърти-прием-на-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия за изпълнение – четвърти прием на процедура BG06RDNP001-19.228 Документи към Условия за изпълнение 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за информация към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за попълване към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228

Read article