Обява за трети прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява-за-трети-прием-по-подмярка-6.4.1 Условия-за-кандидатстване-6.4.1-3ти-прием Условия-за-изпълнение Документи-за-попълване-към-Условия-за-кандидатстване Документи-за-информация-към-Условия-за-кандидатстване Документи-към-Условия-за-изпълнение

Read article
Обява за четвърти прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Обява-за-четвърти-прием-по-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия-за-кандидатстване-четвърти-прием-на-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия за изпълнение – четвърти прием на процедура BG06RDNP001-19.228 Документи към Условия за изпълнение 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за информация към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за попълване към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228

Read article