<!--:BG-->Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница<!--:--><!--:en-->Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница<!--:-->

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.

Read article
<!--:BG-->Свикване заседание на Управителния съвет<!--:-->

ДО Членовете на УС на Сдружение „МИГ-Високи Западни Родопи” До членовете на Контролният съвет П О К А Н А На основание чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението, СВИКВАМ заседание на Управителният съвет на дата 02.07.2012 г., от 17,00 часа в офиса на Сдружението –гр.Доспат, ул.Орфей 12 При следният ПРОЕКТ! ДНЕВЕН РЕД 1.Запознаване с Договор…

Read article