Обявления преди 15.04.2016

Намирате се в:

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на работни посещения, анализи и проучвания”

Решение №93 от 27.06.2014г.:Решение_93-на-възложителя

Документация:Документация

Образци на документи:

Заявление за участие Образец-1
Декларация ЕИК Образец-2
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП образец-3
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… образец-4
Декларация по чл.56 образец-5
Списък на експертите образец-6
Автобиография образец-71
Декларация образец-8
Информация за общ оборот образец-9
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител образец-10
Декларация за приемане на условията в проекта за договор по чл.56 образец-11
Ценово предложение по позиция 1 образец-12.1
Ценово предложение по позиция 2 образец-12.2
Техническо предложение образец-13
Проекто-договор Проекто-договор-Приложение_2
Техническо задание ТЕХНИЧЕСКО_ЗАДАНИЕ_Приложение_13


Решение №87 от 14.05.2014г.:Решение_87

Документация:Документация-рекламни-материали2

Образци на документи:

Заявление за участие Образец-1-Заявление-за-участие
Декларация ЕИК Образец-2-Декларация-ЕИК
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП Образец-3-Декларация-ЗОП-1
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… Образец-4-Декларация-ЗОП-2
Декларация по чл.56 Образец-5-Декларация-ЗОП-3
Списък на експертите Образец-6-Списък-на-експертите1
Автобиография Образец-7-Автобиография
Декларация Образец-8-Декларация-на-експерт
Информация за общ оборот Образец-9-Информация-за-общ-оборот
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител Образец-10-Декларация-за-подизпълнител
Декларация за приемане на условията в проекта за договор по чл.56 Образец-11-Декларация-за-приемане-условия-на-договор
Ценово предложение Образец-12-Ценово-Предложение
Техническо предложение Образец-13-Техническо-предложение
Проекто-договор Приложение-2-Проект-на-договор
Техническо задание Приложение_1_-_Техническо_задание


Решение №70 от 24.02.2014г.:Решение-ЗОП_

Документация:Публична-покана2

Образци на документи:

Заявление за участие Образец-1
Декларация ЕИК Образец-2
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП Образец-3
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… Образец-4
Декларация по чл.56 Образец-5
Списък на експертите Образец-6
Автобиография Образец-71
Декларация Образец-8
Информация за общ оборот Образец-9
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител Образец-10
Декларация за приемане на условията в проекта за договор по чл.56 Образец-11
Техническо задание Приложение-1-Техническо-задание
Проекто-договор Приложение-2-Проект-на-договор1