УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Намирате се в:

 

Актуален списък на членовете на УС на МИГ след направени промени от 17.02.2023г.

Актуален списък на колективния управителен орган на МИГ – управителен съвет

Протоколи на колективния управителен орган