КРИТЕРИИ И РЕД ЗА ОЦЕНКА , ГРАФИЦИ

Намирате се в:

Актуална индикативна годишна програма за 2021г.
Актуален индикативен график за прием на проекти за 2020г.
Ред за оценка на проекти
Критерии за оценка на проектни предложения
Актуална индикативна работна програма за 2019 година
Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018г. към 27.08.2018г.
Актуализиран индикативен график 2018
Индикативен график 2018
Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2017г.
Списък на външни експерт-оценители
Актуална индикативна годишна програма за 2021г.Актуална индикативна годишна програма за 2020 годинаАктуална индикативна работна програма за 2019 годинаАктуална индикативна работна програма за 2019 година
Индикативна годишна работна програма за 2019г.
Актуализирана индикативна годишна програма за 2018г. към 27.08.2018г.
Списък на външни експерт-оценители
Актуализиран индикативен график за 2018г
Актуализиран индикативен график
Ред за оценка на проекти
Ред за оценка на проекти
Процедура за подбор на проектни предложения
Индикативен график 2018
Индикативна годишна работна програма
Критерии за оценка на проектни предложения
Индикативна годишна работна програма
Актуализиран индикативен график 2018
Индикативна годишна работна програма за 2019г.Актуален Индикативен график 2020Актуален индикативен график за прием на проекти за 2020г.Актуален индикативен график за прием на проекти за 2020г.