НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Намирате се в:
Обява за трети прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява-за-трети-прием-по-подмярка-6.4.1 Условия-за-кандидатстване-6.4.1-3ти-прием Условия-за-изпълнение Документи-за-попълване-към-Условия-за-кандидатстване Документи-за-информация-към-Условия-за-кандидатстване Документи-към-Условия-за-изпълнение

Прочети повече
Обява за четвърти прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Обява-за-четвърти-прием-по-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия-за-кандидатстване-четвърти-прием-на-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия за изпълнение – четвърти прием на процедура BG06RDNP001-19.228 Документи към Условия за изпълнение 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за информация към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за попълване към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228

Прочети повече
ОБЯВА

Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява трети прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.228 на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с бюджет от 742 292,46 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения…

Прочети повече
Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ. Представяме на вашето внимание, постъпило предложение от група членове на ОС за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. Вашите предложения и коментари могат да бъдат представени в свободен текст на електронната поща на МИГ…

Прочети повече
Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ. Представяме на вашето внимание, постъпило предложение от членове на ОС и други заинтересовани страни от територията за изменение на Стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. Вашите предложения и коментари могат да бъдат представени в свободен текст на електронната…

Прочети повече
Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 – втори прием

Обява за втори прием по подмярка 6.4.1 Условия за кандидатстване 6.4.1 2ри прием Документи за попълване към Условия за кандидатстване втори прием Документи за информация към Условия за кандидатстване втори прием Условия за изпълнение за втори прием по подмярка 6.4.1 Документи към Условия за изпълнение втори приемОбява за втори прием по подмярка 6.4.1Условия за кандидатстване…

Прочети повече
<!--:BG-->Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1<!--:-->

Обява за прием по подмярка 6.4.1 Условия за кандидатстване 6.4.1 Документи за попълване към Условия за кандидатстване Документи за информация към Условия за кандидатстване Документи към Условия за изпълнение Условия за изпълнение 6.4.1 Списък на членовете на колективния върховен орган Общо събрание към 01.10.2020 г.Документи към Условия за изпълнениеУсловия за изпълнение 6.4.1Документи за информация към…

Прочети повече
<!--:BG-->Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 7.2<!--:-->

Обява втори прием 7.2 Условия за кандидатстване процедура 2019 г. Документи за попълване към Условия за кандидатстване Документи за информация към Условия за кандидатстване Условия за изпълнение процедура 2019 г. Документи към Условия за изпълнение Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-17.05.2019гСписък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-17.05.2019гОбява втори прием 7.2Условия за кандидатстване процедура 2019 г.Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за…

Прочети повече
<!--:BG-->Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 4.2<!--:-->

Обява втори прием 4.2 Условия за кандидатстване Документи за попълване към Условия за кандидатстване Документи за информация към Условия за кандидатстване Условия за изпълнение Документи към Условия за изпълнение Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-23.04.2019гСписък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-23.04.2019гОбява втори прием 4.2Условия за кандидатстванеДокументи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнениеДокументи към Условия за изпълнение

Прочети повече
<!--:BG-->Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2<!--:-->

Обява 7.2 – 2019 Условия за кандидатстване процедура 2019 г. Условия за изпълнение процедура 2019 г. Документи за попълване към Условия за кандидатстване Документи за информация към Условия за кандидатстване Документи към Условия за изпълнение Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 14.02.2019г.Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 14.02.2019г.Условия за кандидатстване процедура 2019 г.Условия за изпълнение процедура 2019 г.Обява 7.2 – 2019Документи за попълване…

Прочети повече
<!--:BG-->Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6<!--:-->

Обява за прием Условия за кандидатстване 7.6 Условия за изпълнение 7.6 Документи за попълване към Условия за кандидатстване Документи за информация към Условия за кандидатстване Документи към Условия за изпълнение Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 04.02.2019г. pdfСписък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 04.02.2019г. pdfОбява за приемУсловия за кандидатстване 7.6Условия за изпълнение 7.6Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия…

Прочети повече
<!--:BG-->Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница<!--:--><!--:en-->Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница<!--:-->

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.

Прочети повече
<!--:BG-->Обява за прием на проектни предложения по подмярка 4.2<!--:-->

Обява за прием Условия за кандидатстване Условия за изпълнение Документи за информация към Условия за кандидатстване Документи за попълване към Условия за кандидатстване Документи към Условия за изпълнение Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 28.12.2018г. Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 28.12.2018г.Документи към Условия за изпълнениеДокументи за попълване към Условия за кандидатстване Документи за информация към Условия за кандидатстванеОбява за приемУсловия за кандидатстванеУсловия…

Прочети повече
<!--:BG-->Покана за набиране на външни експерт-оценители<!--:-->

Покана за външни експерти Заявление Декларация 6_klasifikator_na_oblastite_na_vissh.obraz.i_profes.napravleniya_ 7_spisk_na_profesionalnite_oblastiПокана за външни експертиЗаявлениеДекларация7_spisk_na_profesionalnite_oblasti6_klasifikator_na_oblastite_na_vissh.obraz.i_profes.napravleniya_7_spisk_na_profesionalnite_oblasti

Прочети повече
<!--:BG-->Пети прием на проектни предложения<!--:-->

Срокове за прием на документи: Съобщение_5_прием Критерии за оценяване на проектите: KRITERII_ZA_OCENKA_NA_PROEKTITE Zapoved 29 Reshenie US 23-1 Мярка Покана (pdf) Заявления (doc) Декларации (doc) Наредби, информация, указания (doc) Приложения 121 Пета покана Мярка 121 121_5_zayavlenie Dekl_3_4 EU-стандарти-мярка-121 Двойно-финансиране-липса Декларациa_по_член13 Декларация-за-минимални-помощи Декларация-по-чл.-45-мярка-121 Декларация-функционална-несамостоятелност Липса-на-регистрация-по-ДДС ПО-§-30-мярка-121 Metodika Naredba-8 Nitratna-direktiva RIOSV_obrazec Бизнесплан Informacia Указания Указания_121 Tabl.Razmer-S-vo 123 Пета…

Прочети повече
<!--:BG-->Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги за организиране на и провеждане на работни посещения, анализи и проучвания“<!--:-->

Решение №93 от 27.06.2014г.:Решение_93 на възложителя Документация:Документация Образци на документи: Заявление за участие Образец 1 Декларация ЕИК Образец 2 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП образец 3 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… образец 4 Декларация по чл.56 образец 5 Списък на експертите образец 6 Автобиография образец 7 Декларация образец 8…

Прочети повече
<!--:BG-->Документация за обществена поръчка „Предоставяне на услуги за популяризиране, информиране и публичност:<!--:-->

Решение_84 Образец 1-Заявление за участие Образец 2 – Декларация ЕИК Образец 3 – Декларация ЗОП 1 Образец 4 – Декларация ЗОП 2 Образец 5 – Декларация ЗОП 3Образец 6 – Списък на експертите Образец 6 – Списък на експертите Образец 7 – Автобиография Образец 8 – Декларация на експерт Образец 9 – Информация за общ…

Прочети повече
<!--:BG-->Документи за публична покана „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за местно развитие на територия „Високи Западни Родопи“ и обучения на местни лидери“<!--:-->

Публична покана Решение ЗОП_ Образци на документи и приложения: Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9 Образец 10 Образец 11 Приложение 1 – Техническо задание Приложение-2-Проект-на-договор

Прочети повече
<!--:BG-->Прием на проектни предложения (четвърта покана)…<!--:-->

На 01.01.2014 г. стартира прием на проектни предложения (четвърта покана) по мерки 121, 123, 312 и 313… Мярка Покана (pdf) Заявления (doc) Декларации (doc) Наредби, информация, указания (doc) Приложения 121 Четвърта покана М.121_ 121_4_zayavlenie_ Dekl_3_4 EU-стандарти-мярка-121 Двойно-финансиране-липса Декларациa_по_член13 Декларация-за-минимални-помощи Декларация-по-чл.-45-мярка-121 Декларация-функционална-несамостоятелност Липса-на-регистрация-по-ДДС ПО-§-30-мярка-121 Metodika Naredba-8 Nitratna-direktiva RIOSV_obrazec Бизнесплан Informacia Указания Указания_121 Tabl.Razmer-S-vo Бизнесплан 123 Четвърта…

Прочети повече
<!--:BG-->Прием на проектни предложения (трета покана) по мерки 121, 123, 311, 312, 313 и 323А<!--:-->

Прием на проектни предложения (трета покана) по мерки 121, 123, 311, 312, 313 и 323А Формуляр за заявяване на консултация:Заявка за консултация Мярка Покана (pdf) Заявления (doc) Декларации (doc) Наредби, информация, указания (doc) Приложения 121 121_3_pokana 121_3_zayavlenie Dekl_3_4 EU стандарти мярка 121 Двойно финансиране липса Декларациa_по_член13 Декларация по чл. 45 мярка 121 Декларация функционална несамостоятелност…

Прочети повече
<!--:BG-->На 30 и 31 март се проведе двудневно обучение в с.Ягодина<!--:-->

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ На 30 и 31 март се проведе двудневно обучение в хотел „Ягодина”, община Борино на тема 4 „Управление на поректи”. Целта беше да се предоставят знания и умения за формулиране на пробелми, етапите, през които преминава една проектна идея до превръщането й в завършен проект, етапи…

Прочети повече
<!--:BG-->Прием на проектни предложения (втора покана) по мерки 121,123,311,312,313,322,323,331<!--:-->

Прием на проектни предложения (втора покана) по мерки 121, 123, 311, 312, 313, 323 и 331 Полезна информация за кандидатите по проектите:Информационни материали Бюджет по отделните мерки за кандидатстване:Tablica_Budjeti-2013 Мярка Покана (pdf) Заявления (doc) Декларации (doc) Наредби, информация, указания (doc) Приложения към заявлението 121 Покана_м.121 121_2_zayavlenie Декларации-3-и-4 EU стандарти мярка 121 Двойно финансиране липса Декларациa_по_член13…

Прочети повече
<!--:BG-->Решение за класиране на офертите<!--:-->

Класиране на офертите с предмет „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучение на екипа, ангажиран с прилагане на стратегията за местно развитие“: Reshenie_za_klasirane

Прочети повече
<!--:BG-->Годишно събрание на МИГ Високи Западни Родопи…<!--:-->

На 08.02.2013 г в Хотел -ресторант Диамант -гр.Доспат се проведе годишно общо събрание на МИГ Високи Западин Родопи.Общото събрание разгледа и прие Годишният доклад за отчитане на напредъка по прилагане на Стратегията за местно развите за периода 13.06.2012-31.12.2012 г.Също така се приеха и индикативни срокове за отваряне на покани за набиране на проектни предложения през…

Прочети повече
<!--:BG-->Обществена поръчка за обучение на МИГ ВЗР<!--:-->

Проект Документация Образци на документи По договор РД 50-91/13.06.2012 „Придобиване на умения и обществена активност на територията, прилагаща стратегия за местно развитие“ Reshenie Dokumenti Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9 Образец 10 Образец 11 – обособена позиция 1 Образец 11 – обособена…

Прочети повече
<!--:BG--> Обучение на тема „Управление на проекти“<!--:-->

С проведеното двудневно обучение на тема „Управление на проекти“, на 1 и 2 декември 2012г., в хотел „Ягодина”, имащо за цел да разясни на участниците основните принципи и изисквания за ефективно и ефикасно управление на даден проект, завърши серията от планираните обучения и уъркшопи на Територията на общините Доспат и Борино, в рамките на изпълнение…

Прочети повече
<!--:BG-->консултации на екипа на МИГ ВЗР с читалищните дейци и самодейци <!--:-->

На 12.11. 2012 г., в читалище „Иван Вазов -1926” се проведе ден на консултации на екипа на МИГ ВЗР с читалищните дейци самодейци във връзка с подготовката на проектно предложение на „Иван Вазов -1926” към СМР на МИГ Високи Западни Родопи „Фестивал на Високите Западни Родопи” по мярка 323Б-„Опазване на културното наследство” Определиха се конкретни…

Прочети повече
<!--:BG-->Двудневен уъркшоп „Подготовка и кандидатстване с проекти към МИГ Високи Западни Родопи –Борино и Доспат”<!--:-->

На 10 и 11.11. 2012 г., в хотел ресторант Дейзи –с.Борино при голям интерес се проведе двудневен уъркшоп на тема „Подготовка и кандидатстване с проекти към МИГ Високи Западни Родопи –Борино и Доспат” Участниците бяха запознати в детайли с подготовката и набавянето на необходимите документи за кандидатстване по съответните мерки, за съдържанието и изискванията при…

Прочети повече
<!--:BG-->Считано от 08.10.2012 г., е открит първият прием за набиране на проектни предложения по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР<!--:-->

СЪОБЩЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЕКИП НА МИГ ВЗР Борино-Доспат, съобщава на всички заинтересовани от частният и публичен сектори, жители на Територията на МИГ ВЗР -Борино Доспат, че Считано от 08.10.2012 г., е открит първият прием за набиране на проектни предложения по следните мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР мерки: 121 Модернизиране на земеделските стопанства…

Прочети повече
<!--:BG-->ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ<!--:-->

На 13 и 14.10.2012 г в хотел Диамант –гр.Доспат се проведе вторият двудневният семинар на тема “Публично частно партньорство в контекста на развитието на селските райони и МИГ като специфично ПЧП. “Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех“ имаше за цел да разясни на участниците принципите на създаване и функциониране на ПЧП, …

Прочети повече
<!--:BG-->Обучение в гр.Доспат …<!--:-->

На 29 и 30.09.2012 г., в хотел Диамант, гр.Доспат се проведе обучение на тема : „Придобиване на лидерски умения на ИЕ и УС на МИГ. Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех.” Обучители бяха експерти от фирма 2МС Консултнинг ЕООД-гр.София Основната цел на обучението беше да запознае участниците с правилата за създаване…

Прочети повече
<!--:BG-->Кандидатстване по мерки 121,123,311,312,313,322,323,331 …<!--:-->

Наръчник за процедурите: LAG_VZR_Narachnik_proceduri Мярка Покана (pdf) Указания (pdf) Заявление (doc) Декларации (doc) Приложения (doc) Решение (pdf) 121 MIG_VZR_M_121 121 Указания Заявление за подпомагане 121 Декларации 3 и 4Декларация 13аДекларация приходи Контролен лист 121 АСД 121 Техническа оценка121 Biznes Plan121 Biznes Plan (xls) Reshenie 4-1 ot 26.09.2012 123 MIG_VZR_M_123 123 Указания 123 Заявление декларации 3…

Прочети повече
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ ВЗР в с.Чала<!--:-->

С проведената на 28.09.2012 в с.Чала, община Борино Информационна среща в кметство Чала, приключи обявената по предварителен график едномесечна Информационна кампания, организирана от Изпълнителният екип на МИГ ВЗР, преди отварянето на предсотящият прием на проектни предложения, като се посетиха всичките 13 населени места от Територията на МИГ ВЗР -община Борино и Доспат. По време на…

Прочети повече
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ ВЗР в с.Борино<!--:-->

В Административната сграда на община Борино на 26.09.2012г., се проведе обявена по график Информационна среща, на която присъстваха кметът на община Борино, председателя на Читалище „Обнова“, членове на СНЦ „Био-Б-Еко“, представители на Младежка Инициатива-Борино, експерти и служители от администарцията на общината. В рамките на срещата и дискусията, кметът на общината представи проектната идея на общината…

Прочети повече
<!--:BG-->Среща на Изпълнителния екип на МИГ „Високи Западни Родопи“ с населението на с.Буйново<!--:-->

На 21.09.2012 г., се проведе информационна среща на Изпълнителният екип на МИГ Високи Западни Родопи в с.Буйново, община Борино съгласно предварително обявеният график по населени места. На срещата участваха и представители на фирма БЛИЦ ООД -Пловдив, занимаващи се с проектиране на малки ферми, доставка на оборудване за млекопреработване и въвеждане в експлоатация на подобни обекти.…

Прочети повече
<!--:BG-->Работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча<!--:-->

На 14.09.2012 г., в Читалище „Иван Вазов”-гр.Доспат се проведе работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча, като срещата се състоя по инициатива на МИГ Високи Западни Родопи, в рамките на информационната кампания Обсъдиха се възможностите и конкретни проектни идеи по М 323 –“Опазване и подобряване на…

Прочети повече
<!--:BG-->Информационни срещи в Црънча, Бръщен, Барутин, Чавдар, Любча<!--:-->

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ Продължава информационната кампания в населените места на община Доспат, с екипа на МИГ Високи Западни Родопи, съгласно предварително обявеният график /може да го видите на www.borino-dospat.com / При реализираните срещи на практика се прилага подходът на ЛИДЕР „отдолу нагоре”. Поставят се от страна на кандидати проблеми, които могат…

Прочети повече
<!--:BG-->Работна среща на екипа на МИГ ВЗР в гр.Доспат с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово<!--:-->

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ Проведе се работна среща на екипа на МИГ ВЗР в гр.Доспат на 30 и 31.08.2012 г., с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. Гости бяха Звеното за администриране на проекти –ЗАП, с изпълнителен директор Лучко Македонски и председателя на УС на МИГ Панагюрище г-н Велко Сапунджиев Колегите от…

Прочети повече
<!--:BG-->Стартира Информационната кампания на МИГ ВЗР …<!--:-->

От 28.08.2012 стартира Информационната кампания в общини Борино и Доспат, в рамките на Планираните дейности на МИГ Високи Западни Родопи. Първата среща се състоя в читалище „Иван Вазов „ в гр.Доспат с екипа на МИГ. Осъществена бе обратна връзка чрез попълване на анкети за идеи и проектни предложения. Представени бяха 8-те мерки, залегнали в Стратегията…

Прочети повече
<!--:BG-->СЪОБЩЕНИЕ<!--:-->

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С Решение №5 от Протокол №1 / 27.07.2012г. на Общото събрание на МИГ ВЗР членския внос за 2012 година е в размер на 50.00лв. за ФЛ, ЮЛ, а за Община Борино и Община Доспат членския внос е в размер на 1600.00лв.

Прочети повече
<!--:BG-->ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ<!--:-->

1. Стартиране на Информационна кампания по населени места съгласно следния график: Община Доспат: 28.08.2012г. гр.Доспат – читалище от 11.00ч. 03.09.2012г. с. Бръщен – читалище от 10.00ч. с. Црънча – читалище от 13.00ч. 05.09.2012г. с. Чавдар – читалище от 10.00ч. 05.09.2012г. с. Барутин – читалище от 15.00ч. 12.09.2012г. с. Любча – читалище от 11.00ч. 14.09.2012г. с.…

Прочети повече
<!--:BG-->ОДОБРЕНИ БЮДЖЕТИ ПО МЕРКИТЕ НА СМР СЪГЛАСНО ДОГОВОР РД 50-91 / 13.06.2012г.<!--:-->

Код на мярката Име на мярката Минимален праг на проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР Максимален праг На проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР Одобрени средства По дог. РД 50-91/ 2012 /лева / Индикатори За брой проекти 4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността на земеделието ОС 1 ОТ ПРСР 121 Модернизиране на земеделските стопанства 3 500…

Прочети повече
<!--:BG-->ИНФОРМАЦИЯ<!--:-->

Представител на МИГ „Високи Западни Родопи” взе участие в гръцко-български семинар в изпълнение на проект: «Организиране и провеждане на обучения по подхода ЛИДЕР» – ЛОТ 2, № РД 51-96/ 27.09.2011, на тема: «Обучение по подхода ЛИДЕР: обмяна на ноу-хау и знания по изпълнението на местната програма ЛИДЕР», организиран от гръцка страна и представляван от “Агенция…

Прочети повече
<!--:BG-->ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ<!--:-->

Програма за развитие на селските райони. ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” -БОРИНО-ДОСПАТ П О К А Н А На основание чл. 26 , ал.1 от Устава на Сдружението и Решение №4 по Протокол 1 от 2.07.2012 г, Управителният съвет на…

Прочети повече
<!--:BG-->Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи<!--:-->

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – МИГ Високи Западни Родопи на свое заседание от 12.07.2012 г , прие Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в съответствие с Чл.16 ал.1 от Закон за мерките срещу изпирането на пари и чл.9, ал.2 от Закона за мерките срещу…

Прочети повече
<!--:BG-->Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи<!--:-->

На 02.07.2012 се проведе първото заседание на УС след подписване на тристранният договор за финансиране на Стратегията за местно развитие. Взеха се решения по текущата оперативно -администартивна дейност на изпълнителният екип,както и УС насрочи Общо събрание на МИГ за 27.07.2012г. вот 17 часа, като членовете ще бъдат информирани съгласно Устава. Като една предварителна точка от…

Прочети повече
<!--:BG-->Свикване заседание на Управителния съвет<!--:-->

ДО Членовете на УС на Сдружение „МИГ-Високи Западни Родопи” До членовете на Контролният съвет П О К А Н А На основание чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението, СВИКВАМ заседание на Управителният съвет на дата 02.07.2012 г., от 17,00 часа в офиса на Сдружението –гр.Доспат, ул.Орфей 12 При следният ПРОЕКТ! ДНЕВЕН РЕД 1.Запознаване с Договор…

Прочети повече
<!--:BG-->Подписан е тристранен договор<!--:-->

Подписан е тристарнен договор под №РД 50-91/13.06.2012 г., по който договор размерът на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя за прилагане на Стратегията на територията е 3 069 280 лева.

Прочети повече
<!--:BG-->МИГ „Високи Западни Родопи“ е официално одобрена <!--:-->

Със Заповед №РД 09-538/23.04.2012 г. на Министъра на земеделието и храните е одобрена МИГ „Високи Западни Родопи“. Очаква се подписване на договора между МИГ, МЗХ и РА до края на месец май, след което ще стартира реалната работа по изпълнение на стратегиита за местно развитие.

Прочети повече
<!--:BG-->Списък с членовете на ОС и УС на „МИГ Високи Западни Родопи“<!--:-->

В този файл ще намерите списъка с членове на общото събрание и управителния съвет на сдружението,както и кой,кого представлява,също и баланса на представителите в него,като мъже жени,сектори и т.н. B-D_spisuk_na_MIG_OS_i_US.3.doc final

Прочети повече
<!--:BG-->НАРЪЧНИК ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ<!--:-->

Представяме Ви един добър материал за развитието на МИГ от Роберт Лукеш,който е във вид на наръчник“Пътеводител през смайващият свят на Местните инициативни групи“. A_LAG_HANBOOK_BG

Прочети повече
<!--:BG-->Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи“<!--:-->

Представяме Ви окончателния вариант на СМР на „МИГ Високи Западни Родопи“,която е внесена в МЗХ на 30.08.2010 г. за одобрение.Желаещите да получат повече информация за стратегията и работата на сдружението могат да получат такава всеки работен ден в офиса на сдружението на следния адрес: гр.Доспат,ул.“Орфей“ 12(бившата сграда на ВИК),ет.1 или на тел.0894/438121 Стратегията ще намерите…

Прочети повече