Контакти

Намирате се в:

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg

Изпълнителен директор:
Емил Веселинов Ангелов - тел. +359887482578

Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР:
Владимир Андреев Кехайов - тел. +359893406173
Радослав Петров Пържанов -тел. +359898807745

Счетоводител:
Росица Хаджиева - тел. +359895709815