Контакти

Намирате се в:

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg


Изпълнителен директор:

Владимир Андреев Кехайов - тел. +359893406173


Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР:

Радослав Петров Пържанов -тел. +359898807745