ГОДИШНИ ДОКЛАДИ, АНАЛИЗИ

Намирате се в:

Годишен доклад_по подмярка 19.2 за 2021 г.
Годишен доклад_по подмярка 19.2 за 2020 г.
Годишен доклад_по подмярка 19.2 за 2019 г.
Годишен доклад_по подмярка 19.2 за 2018 г.
Годишен финансов отчет за 2017 г.
Годишен доклад_по подмярка 19.2 за 2017 г.
Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2017 г.
Анализ и проучване на туристическия потенциал на територията на МИГ ВЗР
Проучване на нагласите за сдружаване на Земеделските производители на територията на МИГ ВЗР
Анализ на потенциалът на горите и горските продукти на територията на МИГ ВЗР
Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2016 г.
Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2016 г.
Годишен доклад за дейността на МИГ за 2016 г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2015 г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР_за 2014 г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2013 г.
Доклад за реализирани дейности_на МИГ ВЗР за_2013 г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР_за 2012 г.
Доклад за реализирани дейности_на МИГ ВЗР за 2012 г.