Skip to content

За нас

Тук може да видите и годишните доклади на МИГ, решенията на ОС и УС на МИГ.
Моля вижте падащите менюта!!!

Актуален списък на КВО след промени от 14.05.2021г. -АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН СЛЕД ПРОМЕНИ ОТ 14.05.2021г.
Допълнително споразумение от 09.07.19
Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.
Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 20.12.2018г.
Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 04.07.2018г.
Списък на лицата подписали декларация приложение № 6
Актуален списък на членовете на колективния управителен орган -УС
Списък на членовете на колективния върховен орган -Общо събрание
Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР-разпределен по мерки
Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР-Борино-Доспат-Сърница
Устав на “МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница”
Устав след направени промени от 21.12.18 г

Изпълнителен директор:
Емил Ангелов – тел. +359887482578

Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР:
Владимир Кехайов – тел. +359893406173
Радослав Пържанов -тел. +359898807745

Счетоводител:
Росица Хаджиева – тел. +359895709815

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS