ЕКИП НА МИГ

Намирате се в:
 

Изпълнителен директор: Емил Веселинов Ангелов – тел. +359887482578

Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР: Владимир Андреев Кехайов – тел. +359893406173 Радослав Петров Пържанов -тел. +359898807745

Счетоводител: Росица Хаджиева – тел. +359895709815

гр. Доспат ул. Орфей № 12 e-mail: mig_vzr@abv.bg