ЕКИП НА МИГ

Намирате се в:

Изпълнителен директор:

Владимир Андреев Кехайов – тел. +359893406173

Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР:

Радослав Петров Пържанов -тел. +359898807745

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg