АРХИВ ДО 2016

Намирате се в:

2015 година

Решения на Общото събрание

Протокол № 8 от ОС

1  Протокол и решения на ОС от 20.02.2015 г.  ОС-Протокол_7   

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС-Решение_7-1

ОС_-_Решение_7-2

ОС-Решение_7-3

ОС-Решение_7-4

2    

Решения на Управителния съвет

1  Решение на УС от 15.01.2015  Решение 25-1 УС
2  Протокол  УС от 15.01.2015  Protokol_US_25
3  Протокол  и решения на УС от 30.01.2015  Protokol US_26
4 Протокол и решение на УС от 27.02.2015  Protokol 27_US
5  Протокол и решение на УС от 08.04.2015  Protokol_US_28
6  Протокол и решение на УС от 30.06.2015  Protokol _US_29
7  Протокол и решение на УС от 17.08.2015  Protokol_US_30

2014 година

Решения на Общото събрание

1 Решения и протоколи на ОС от 07.02.2014 Решения от № 5-1 до № 5-5 и Протокол № 5 на ОС_07.02.2014
2 Решения и протоколи на ОС от 09.08.2014 Решения от № 6-1 до № 6-2 и Протокол № 6 на ОС_09.08.2014
3    
4    

Решения на Управителния съвет

1 Решения на УС от 24.02.2014 Reshenia_№ 18-1 _Protokol № 18_US
2 Решения на УС от 07.05.2014 Reshenia_№ 19-1_Protokol № 19_US
3 Решения на УС от 20.06.2014 Reshenia_№ 20-1 до № 20-2_Protokol № 20_US
4 Решение на УС от 25.07.2014 Reshenie US MIG VZR 21-3
5 Решение на УС от 25.07.2014 Reshenie US MIG VZR 21-1
6 Решение на УС от 25.07.2014 Reshenie US MIG VZR 21-2
7 Решение на УС от 25.07.2014 Reshenie US MIG VZR 21-4
8 Решение на УС от 09.08.2014 Reshenie US MIG VZR 22-1
9 Решение на УС от 19.09.2014 Reshenie_US_MIG_VZR_23-1
10 Решение на УС от 28.10.2014 Reshenia_24-1до 24-3_Protokol_24_US
11    

2013 година

Решения на Общото събрание

1 Решение на ОС от 16.12.2013 Решение 4-1 от ОС_16.12.2013
2 Протоколи на ОС от 16.12.2013 Протокол № 4 на ОС_16.12.2013
3    
4    

Решения на Управителния съвет

1 Решения и протоколи на УС от 25.01.2013 Reshenia_№ 7-1 до № 7-12_Protokol_US
2 Решения и протоколи на УС от 18.02.2013 Reshenia_№ 8-1_Protokol № 8_US
3 Решения и протоколи на УС от 18.03.2013 Reshenia_№ 9-1 до № 9-2Protokol № 9_US
4 Решения и протоколи на УС от 04.04.2013 Reshenia_№ 10-1_Protokol № 10_US
5 Решения и протоколи на УС от 24.06.2013 Reshenia_№ 11-1 до № 11-3_Protokol № 11_US
6 Решения и протоколи на УС от 19.07.2013 Reshenia_№ 12-1 до № 12-5_Protokol № 12_US
7 Решения и протоколи на УС от 09.08.2013 Reshenia_№ 13-1_Protokol № 13_US
8 Решения и протоколи на УС от 29.08.2013 Reshenia_№ 14-1 до № 14-2_Protokol № 14_US
9
Решения и протоколи на УС от 07.11.2013
Reshenia_№ 15-1 до № 15-3_Protokol № 15_US
10 Решения и протоколи на УС от 16.12.2013 Reshenia_№ 16-1 до № 16-2_Protokol № 16_US
11 Решения и протоколи на УС от 30.12.2013 Reshenia_№ 17-1 до № 17-3_Protokol № 17_US

2012 година

Решения на Общото събрание

1 Решения и протоколи на ОС от 27.07.2012 Решения от № 1-1 до № 1-9 и Протокол № 1 на ОС_27.07.2012
2 Решения и протоколи на ОС от 23.11.2012 Решения от № 2-1 до № 2-10 и Протокол № 2 на ОС_23.11.2012
3 Решения и протоколи на ОС от 15.12.2012 Решения от № 3-1 до № 3-8 и Протокол № 3 на ОС_15.12.2012
4    

Решения на Управителния съвет

1 Решения и протоколи на УС от 02.07.2012 Reshenia№ 1-1 до № 1-15_Protokol № 1_US 2 Решения и протоколи на УС от 12.07.2012 Reshenie_№2-1_Protokol №2_US 3 Решения и протоколи на УС от 24.08.2012 Rshenia_№ 3-1 до № 3-2_Protokol № 3_US 4 Решения и протоколи на УС от 26.09.2012 Reshenia_ № 4-1 до № 4-4_Protokol № 4_US 5 Решения и протоколи на УС от 24.10.2012 Reshenia_№ 5-1 до № 5-5_Protokol № 5_US 6 Решения и протоколи на УС от 23.11.2012 Reshenia_№ 6-1 до № 6-2_Protocol № 6_US