Skip to content
7 Nov 16

(Bulgarian) Одобрен бюджет към Стратегията за ВОМР – разпределен по мерки

от borino

Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР-разпределен по мерки

3 Nov 16

(Bulgarian) Споразумение за изпълнение на СВОМР

от borino

Информация за одобрено споразумениеИнформация за сключен договор

21 Dec 17

(Bulgarian) Покана за общо събрание

от borino

покана за общо събрание

15 Dec 17

(Bulgarian) Покана за предстояща конференция

от borino

покана конференция

12 Dec 17

(Bulgarian) Информация за проведени обучения

от borino

съобщение 2

30 Nov 17

(Bulgarian) Съобщение

от borino

съобщение 1

22 Nov 17

(Bulgarian) Покана за обучение на местни лидери

от borino

Покана-обучение Сърница

15 Nov 17

(Bulgarian) Покана за предстоящи обучения в град Доспат

от borino

покана обучения – Доспат

3 Nov 17

(Bulgarian) Покана за предстоящи информационни срещи

от borino

покана информационни срещи

2 Oct 17

(Bulgarian) Обява за свободно работно място

от borino

Обява за работа

7 Mar 17

(Bulgarian) Актуализирана индикативна годишна програма за 2017 година

от borino

Индикативна годишна работна програма

21 Dec 16

(Bulgarian) Списък на одобрените Местни инициативни групи

от borino

Резултати от оценка

18 Nov 16

(Bulgarian) Индикативна годишна работна програма за 2017 година

от borino

Индикативна годишна работна програма

9 May 16

conference

от borino

pokana_konferenciq

3 May 16

(Bulgarian) Стратегия за ВОМР 2014-2020

от borino

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР_ВЗР_rezume

18 Sep 15

(Bulgarian) Иновации, подкрепени от МИГ ВЗР

от borino

pokana_konferenciq

21 May 15

LOCAL INITIATIVE GROUP

от borino

INFORMATION TERRITORY