Skip to content
1 Feb 23

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от admin

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

22 Jul 22

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.6

от admin
29 Apr 22

ОБЯВА

от admin

Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява трети прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.228 на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с бюджет от 742 292,46 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.05.2022 година 17:00 часа. Пълен комплект документи за приема можете да намерите в секция “Обяви за прием”, “Приеми по подмярка 7.2” или на сайта ИСУН 2020.

26 Apr 22

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница

от admin

Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница след направени промени от 21.04.2022 г.

8 Feb 22

Покана за редовно общо събрание 2022 г.

от admin

       Събранието ще се проведе на 02.03.2022 г. от 17:30 ч. в заседателната зала или лятната градина на Хотел-ресторант „Диамант“, гр. Доспат, ул. „Тракия“ № 10

Покана и дневен ред.

8 Feb 22

Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

от admin

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ. Представяме на вашето внимание, постъпило предложение от група членове на ОС за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. Вашите предложения и коментари могат да бъдат представени в свободен текст на електронната поща на МИГ mig_vzr@abv.bg или внесени лично в офиса на Сдружението на адрес гр. Доспат, ул. Орфей №12 до 17:00 часа на 18.02.2022 г. Целият текст на предложението може да видите тук.

28 Nov 21

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 – втори прием

от admin

Обява за втори прием по подмярка 6.4.1Условия за кандидатстване 6.4.1 2ри приемДокументи за попълване към Условия за кандидатстване втори приемДокументи за информация към Условия за кандидатстване втори приемУсловия за изпълнение за втори прием по подмярка 6.4.1Документи към Условия за изпълнение втори прием

19 Oct 21

(Bulgarian) Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница

от admin

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР_ВЗР_след промени от 15.10.21г.СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР_ВЗР_след промени от 15.10.21г.

10 Aug 21

(Bulgarian) Покана за общо събрание на 17.09.2021г.

от admin

Покана за извънредно общо събраниеПокана за извънредно общо събраниеПокана за извърнедно ОС 2021Покана за извърнедно ОС 2021

27 Apr 21

(Bulgarian) Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

от admin

Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР 2021г.Покана ОС 2021

26 Apr 21

(Bulgarian) Покана за редовно общо събрание 2021г.

от admin

Покана ОС 2021г^Покана ОС 2021Покана ОС 2021

26 Jan 21

Документи от Първи прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

от admin

6.4.1 документи след първи прием

1 Oct 20

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

от admin

Документи към Условия за изпълнениеУсловия за изпълнение 6.4.1Документи за информация към Условия за кандидатстванеДокументи за попълване към Условия за кандидатстванеУсловия за кандидатстване 6.4.1Обява за прием по подмярка 6.4.1Списък на членовете на колективния върховен орган Общо събрание към 01.10.2020 г.

17 May 19

(Bulgarian) Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 7.2

от admin

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-17.05.2019гОбява втори прием 7.2Условия за кандидатстване процедура 2019 г.Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнение процедура 2019 г.Документи към Условия за изпълнение

23 Apr 19

(Bulgarian) Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 4.2

от admin

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-23.04.2019гОбява втори прием 4.2Условия за кандидатстванеДокументи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнениеДокументи към Условия за изпълнение

14 Feb 19

(Bulgarian) Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

от admin

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 14.02.2019г.Условия за кандидатстване процедура 2019 г.Условия за изпълнение процедура 2019 г.Обява 7.2 – 2019Документи за попълване към Условия за кандидатстванеДокументи за информация към Условия за кандидатстванеДокументи към Условия за изпълнение