Skip to content

Годишно събрание на МИГ Високи Западни Родопи…

публикувано от borino на 14 февруари, 2013

На 08.02.2013 г в Хотел -ресторант Диамант -гр.Доспат се проведе годишно общо събрание на МИГ Високи Западин Родопи.Общото събрание разгледа и прие Годишният доклад за отчитане на  напредъка по прилагане на Стратегията за местно развите за периода 13.06.2012-31.12.2012 г.Също така се приеха и индикативни срокове за отваряне на покани за набиране на проектни предложения през 2013 година -съответно от 01.03.2013-30.04.2013 и 01.07-30.08.2013 г .Обсъдиха се и одобриха планираните дейности и разходи по бюджета на МИГ ВЗР  за 2013

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS