Skip to content

Обучение на тема „Управление на проекти“

публикувано от borino на 5 декември, 2012

С проведеното двудневно обучение на тема „Управление на проекти“, на 1 и 2 декември 2012г., в хотел „Ягодина”, имащо за цел да разясни на участниците основните принципи и изисквания за ефективно и ефикасно управление на даден проект, завърши серията от планираните обучения и уъркшопи на Територията на общините Доспат и Борино, в рамките на изпълнение на дейностите по Придобиване на умения по договор РД 50-91/13.06.2012 г.

Общо в периода 30.09.2012 -2.12.2012 се проведоха 3 двудневни обучения /в гр.Доспат/ за изпълнителният екип на МИГ ВЗР и Управителният съвет на МИГ ВЗР и два двудневни уъркшопа /съответно в с.Борино и с.Ягодина /. Темите на обученията и практичесикте занятия бяха насочени към придобиване на знания и умения за идентифициране на проблеми, предлагане на подходи за тяхното решаване чрез проектни идеи, запознаване със СМР на МИГ ВЗР, управление на проектния цикъл, измерване на резултати чрез индикатори. Част от усилията по време на обучението бяха насочени към придобиване на основни умения от участниците за проследяване на развитието на даден проект, мониториг и оценка на проекта.

По време на практическата част от обучението участниците усвоиха знания и умения за своевременно идентифициране и преодоляване на възникнали рискове и заплахи за реализацията на проекта

Лекторите бяха експерти от 2МС КОНСУЛТИНГ ЕООД-София

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS