Skip to content

Считано от 08.10.2012 г., е открит първият прием за набиране на проектни предложения по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР

публикувано от borino на 18 октомври, 2012

СЪОБЩЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЕКИП НА МИГ ВЗР Борино-Доспат,

съобщава на всички заинтересовани от частният и публичен сектори, жители на Територията на МИГ ВЗР -Борино Доспат, че

Считано от 08.10.2012 г., е открит  първият прием за набиране  на проектни предложения по следните  мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР мерки:

121      Модернизиране на земеделските стопанства

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 330 000 лева

123      Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 360 000 лева

311      Разнообразяване към неземеделски дейности

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 244 000 лева

312      Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 455 000 лева

313       Насърчаване на туристическите дейности

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 675 000 лева

322       Обновяване и развитие на населените места

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 746 000 лева

323       Опазване и подобряване на селското наследство

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 200 000 лева

331 Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3

С индикативен бюджет на безвъзмездната помощ 59 280 лева

Подробна информация  за  мерките, за дейността и мисията на МИГ ВЗР и за СМР може да намерите на сайта на МИГ ВЗР www.borino-dospat.com в меню документи или като ни посетите в офиса на адрес гр.Доспат, ул.Орфей 12, веки ден от 8-17 часа, а всички въпроси, които ви интересуват може да ги отправите на електронната поща mig_vzr@abv.bg или като попълните формуляра за обратна връзка:
Заявка_за_консултации


КРАЕН  СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16,00 ЧАСА НА 08.12.2012 г!!!

От ИЕ НА МИГ ВЗР

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS