Skip to content

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ

публикувано от borino на 15 октомври, 2012

На 13 и 14.10.2012 г в хотел Диамант –гр.Доспат се проведе вторият двудневният  семинар на тема  “Публично частно партньорство в контекста на  развитието на селските райони и МИГ  като специфично ПЧП. “Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех“  имаше за цел да разясни на участниците принципите на създаване и функциониране на ПЧП,  МИГ като специфично ПЧП в контекста на програма ЛИДЕР, нормативната база регулираща създаването и прилагането на модели за  ПЧП, както и да се представят добри практики, реализирани на база ефективни партньорства и подхода ЛИДЕР.

В рамките на обучението участниците придобиха знания за същността на ПЧП, разликата между партньорство и ПЧП, както и за спецификата на Местните инициативни групи като специфичен модел на ПЧП

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS