Skip to content

Обучение в гр.Доспат …

публикувано от borino на 5 октомври, 2012

На 29 и 30.09.2012 г., в хотел Диамант, гр.Доспат се проведе обучение на тема :

 „Придобиване на лидерски умения на ИЕ и УС на МИГ. Работа в екип и в мрежа – предпоставка за успех.”

Обучители бяха експерти  от фирма 2МС Консултнинг ЕООД-гр.София

Основната цел на обучението беше да запознае участниците с правилата за създаване на ефективни работни екипи, включително и в контекста на подхода ЛИДЕР като задължително условие за ефективното и качественото изпълнение на СМР на МИГ Високи Западни Родопи и постигане на обществена активност в територията.

В рамките на обучението участниците се запознаха със уменията, които трябва да притежават членовете на един екип, за да работят ефективно, етапите на израстването на екипите, ролите и отговорностите на членовете на екипите, минималните организационни и управленски умения, които трябва да са налице в един работещ екип и кога и как една административна група от хора може да се трансформира в добре структуриран и работещ екип.

С участниците бяха представени темите за идентифициране  и управление на конфликти и конфликтни ситуации в МИГ и индикаторите за назряване на конфликти, възможностите за тяхното разрешаване и преодоляване.

Като последна тема от обучението с участниците бяха дискутирани механизмите за мониторинг и контрол на работата вътре в  екипа от Изпълнителния директор,  както и инструментите за мониторинг и контрол на качеството  на работата на Изпълнителския екип които може да прилага  Управителния съвет на МИГ.

Следващото обучение е планирано да се проведе на 13 и 14.10.2012 г.,отново  в хотел Диамант,гр.Доспат, на тема ПЧП в контекста на Развитие на селските райони и МИГ като специфично ПЧП.

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS