Skip to content

Среща на Изпълнителния екип на МИГ „Високи Западни Родопи“ с населението на с.Буйново

публикувано от borino на 24 септември, 2012

На 21.09.2012 г., се проведе информационна среща на Изпълнителният екип на МИГ Високи Западни Родопи  в с.Буйново, община Борино съгласно предварително обявеният график по населени места.

На срещата участваха и представители на фирма БЛИЦ ООД -Пловдив, занимаващи се с проектиране на малки ферми, доставка на оборудване  за млекопреработване  и въвеждане в експлоатация на подобни обекти.

Имаше заявен интерес от страна на местни млекопроизводители да разработят проекти и кандидатстват по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

По отношение на публичните  мерки, представители на местната власт-кмет, общински съветници, туристически бизнес предложиха да се включи в проектното предложение  на община Борино по Мярка 313 от СМР на МИГ ВЗР, изграждане на Атрактивна опознавателна пътека до вр. Каинчал  /Вишката/ и  създаване на Туристически  информационен център в с.Буйново.

На 24.09.2012  предстои  да се проведе информационна среща  в с.Ягодина

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS