Skip to content

Работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча

публикувано от borino на 14 септември, 2012

На  14.09.2012 г., в Читалище „Иван Вазов”-гр.Доспат  се проведе работна среща между представителите на Читалище ОБНОВА –Борино и Читалищни ръководства на  гр.Доспат, с.Любча и с.Црънча, като срещата се състоя по инициатива на МИГ Високи Западни Родопи, в рамките на информационната кампания

Обсъдиха се възможностите  и конкретни проектни идеи по М 323 –“Опазване и подобряване на селското наследство“, с общ бюджет 200 000 лв.

Обсъдиха се възможни дейности по мярката, която има две под мерки „Опазване на природното наследство” 323А и  „Опазване на културното наследство”-323Б Цел на  срещата беше създаване  на работни групи и  определяне на   конкретни координатори по проектните предложения.

За координатор по мярка 323А се определи г-н Тодор Тодор-член на УС на Читалище Обнова-Борино, а за координатор по мярка 323Б- г-н Лилко Вълнев- ръководител на Група за автентичен фолклор-гр.Доспат, при читалище „Иван Вазов”-гр.Доспат.

Екипът на МИГ ВЗР ще подпомага така сформираните групи за подготовка на проектните предложения, с цел тяхното подаване още на първа сесия през периода  октомври-ноември на настоящата година.

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS