Skip to content

Работна среща на екипа на МИГ ВЗР в гр.Доспат с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

публикувано от borino на 3 септември, 2012

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ

Проведе се работна среща на екипа на МИГ ВЗР  в гр.Доспат  на 30 и 31.08.2012 г., с представители на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. Гости бяха  Звеното за администриране на проекти –ЗАП, с изпълнителен директор Лучко Македонски  и председателя на УС на МИГ Панагюрище г-н Велко Сапунджиев

Колегите от МИГ Панагюрище, които са одобрени от т.н. Първа покана -13.10.2011г, с готовност споделиха пред изпълнителният екип /ИЕ / на МИГ ВЗР опита си и разясниха някои практически казуси по повод прием на проектни предложения, видовете проверки по повод регистрация на проектни предложения по одобрена Стратегия за местно развитие, възможни трудности и рискове, процеса на администриране на проектни предложения. Представиха се кратки презентации относно СМР на   МИГ Панагюрище и процедури по ЗОП.

Вторият ден от работната среща, групата пребивава в община Борино, посетиха се Природна забележителност Буйновско ждрело, Ягодинска пещера и  Туристическа атракция Орлово око. Работната среща приключи с приемане на Меморандум за регионално сътрудничество, като се включат и други МИГ-ове имащи обща териториална граница, като реална стъпка за бъдещото ефективно сътрудничество на МИГ- овете.

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS