Skip to content

Стартира Информационната кампания на МИГ ВЗР …

публикувано от borino на 29 август, 2012

От  28.08.2012 стартира Информационната кампания в общини Борино и Доспат, в рамките на Планираните дейности на МИГ Високи Западни Родопи.

Първата среща се състоя в читалище „Иван Вазов „ в гр.Доспат с екипа на МИГ.

Осъществена бе обратна връзка чрез попълване на анкети за идеи и проектни  предложения.

Представени бяха 8-те мерки, залегнали в Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР, предоставена  бе  на участниците  информация за  необходимите стъпки при кандидатстване с проектна идея пред МИГ ВЗР.Информация за мерките  по СМР се съдържа и в разпространените    рекламни брошури.

  Презентираха се    добри европейски практики, реализирани чрез подхода ЛИДЕР в страни от ЕС.

След срещата възникна  идеята читалищата от двете общини да подготвят проект „Фестивални  дни на общини Доспат и Борино „,която идея може да бъде подкрепена по Мярка 323 от

Стратегията за местно развитие „Опазване и подобряване на селското наследство”

Информационните срещи продължават през целият месец септември, като следващата  е в с.Бръщен на 03.09.2012 от 10,00 в Читалището

Графикът със срещите може да намерите на сайта на МИГ ВЗР www.borino-dospat.com, както  и на информационните табла на МИГ ВЗР

От Изпълнителният  екип

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS