Skip to content

ОДОБРЕНИ БЮДЖЕТИ ПО МЕРКИТЕ НА СМР СЪГЛАСНО ДОГОВОР РД 50-91 / 13.06.2012г.

публикувано от borino на 27 юли, 2012
Код на мярката Име на мярката Минимален праг на проектно предложение

/в евро/-залегнали в СМР

Максимален праг

На проектно предложение

/в евро/-залегнали в СМР

Одобрени средства

По  дог. РД 50-91/ 2012

/лева /

Индикатори

За брой проекти

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността на земеделието ОС 1 ОТ ПРСР
121 Модернизиране на земеделските стопанства 3 500 50 000 330 000 3
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 10 000 75000 360 000 3
4.1.2.Мерки насочени към околната среда ОС 3 ОТ ПРСР
311 Разнообразяване към неземеделски дейности 5000 100 000 244 000 2
312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 5000 100 000 455 000 3
313 Насърчаване на туристическите дейности 10 000 200 000 675 000 2
322 Обновяване и развитие на населените места 10 000 200 000 746 000 2
323 Опазване и подобряване на селското наследство 5 000 50 000 200 00 1+1-по един от двете подмерки
331 Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ОС 5 000 15 000 59 280 2

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS