Skip to content

Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи

публикувано от borino на 12 юли, 2012

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – МИГ Високи Западни Родопи на свое заседание от 12.07.2012 г , прие Вътрешни правила за контрол и предотвратяване  изпирането на пари и финансирането на тероризма, в съответствие с Чл.16 ал.1 от Закон за мерките срещу изпирането на пари и  чл.9, ал.2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Приетите правила по надлежният ред ще се предоставят  на Държавна агенция „Национална сигурност“ -ДАНС

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS