Skip to content

Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи

публикувано от borino на 3 юли, 2012

На 02.07.2012 се проведе първото заседание на УС  след подписване на тристранният договор за финансиране на Стратегията за местно развитие.

Взеха се решения по текущата оперативно -администартивна дейност  на изпълнителният екип,както и

УС насрочи Общо събрание на МИГ  за 27.07.2012г. вот 17 часа, като членовете ще бъдат информирани съгласно Устава.

Като една предварителна точка от Дневният ред е Приемане на програма за работа на МИГ за 2012 г.

Изпълнителинят директор запозна членовете  на УС със стартиралата инициатива на всичките 35 одоберни МИГ-ове  по първа и втора покана за създаване на Българска Лидер Мрежа-която да се  учреди съгласно ЗЮЛНЦ  и да представлява МИГ-овете в работната група по т.н. ОС-4 от ПРСР

Този въпрос също ще бъде включен в проекто- дневният ред на общото събрание на сдружение МИГ  Високи Западни Родопи

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS