Skip to content

Свикване заседание на Управителния съвет

публикувано от admin на 26 юни, 2012

ДО

Членовете  на УС на Сдружение

„МИГ-Високи Западни Родопи”

До

членовете на

Контролният съвет

П О К А Н А

На основание чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението, СВИКВАМ заседание на

Управителният съвет на дата 02.07.2012 г., от 17,00 часа в офиса на Сдружението –гр.Доспат, ул.Орфей 12

При следният

ПРОЕКТ!

ДНЕВЕН РЕД

1.Запознаване с Договор № РД 50-91/13.06.2012 г., и вземане на решения  произтичащите от договора

2.Запознаване с проекта  за Годишна програма за дейности и бюджет-съгл.чл.36, т.5 от Устава

3.Одобряване на Заявление за одобрение на Планирани дейности и разходи до УО на ПРСР, съгл.чл.46 от Наредба 23, – на основание чл.36, т.19 от Устава

4.Насрочване на дата за Общо събрание на МИГ Високи Западни Родопи

5.Разни

Заб: Към настоящата покана са приложени и материалите към съответните точки от проекто – дневният ред

ПРЕДСЕДАТЛЕ НА УС:  /п /

/Адалберт ФЕРЕВ /

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS