Skip to content

Пети прием на проектни предложения

публикувано от borino на 19 септември, 2014

Срокове за прием на документи:

Съобщение_5_прием


Критерии за оценяване на проектите:

KRITERII_ZA_OCENKA_NA_PROEKTITE

Zapoved 29

Reshenie US 23-1


Мярка Покана

(pdf)

Заявления

(doc)

Декларации

(doc)

Наредби, информация, указания

(doc)

Приложения

121 Пета покана Мярка 121 121_5_zayavlenie
Dekl_3_4

EU-стандарти-мярка-121

Двойно-финансиране-липса

Декларациa_по_член13

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-45-мярка-121

Декларация-функционална-несамостоятелност

Липса-на-регистрация-по-ДДС

ПО-§-30-мярка-121

Metodika

Naredba-8

Nitratna-direktiva

RIOSV_obrazec

Бизнесплан

Informacia

Указания

Указания_121

Tabl.Razmer-S-vo

123 Пета покана Мярка 123 123_5_zayavlenie Dekl_3_4

Двойно-финансиране-липса

Декларация-deminimis

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-23-ал.-6-мярка-123

Декларация-по-чл-11

Декларация-функционална-несамостоятелност1

Деклрация-по-чл.11-ал.8-т.11-и-2

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Spravka_sme2xls

Указания

Указания_123

Naredba18

RIOSV_obrazec

Informacia

Бизпесплан

Заявка-за-консултация

Бизнеспланxls

313 Пета покана Мярка 313 313_5_zayavlenie Двойно-финансиране-липса5

Декларациa_по_член13

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Указания_313

Naredba-32

Primerno-Reshenie

RIOSV_obrazec

Анализ-на-приходите-и-разходите

Informacia

Заявка-за-консултация

Analiz

331 Пета покана Мярка 331 331_5_zayavlenie6 Декларация-двойно-финансиране (1)

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Декларация-за-минимални-помощи (1)

Декларация-преподавател

331-Указания

Пояснение-331

331-График

331_Проекто-бюджет

Публикация в → Документи

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS