Skip to content

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги за организиране на и провеждане на работни посещения, анализи и проучвания“

публикувано от borino на 29 юни, 2014

Решение №93 от 27.06.2014г.:Решение_93 на възложителя

Документация:Документация

Образци на документи:

Заявление за участие Образец 1
Декларация ЕИК Образец 2
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП образец 3
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… образец 4
Декларация по чл.56 образец 5
Списък на експертите образец 6
Автобиография образец 7
Декларация образец 8
Информация за общ оборот образец 9
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител образец 10
Декларация за приемане на условията в проекта за договор по чл.56 образец 11
Ценово предложение по позиция 1 образец 12.1
Ценово предложение по позиция 2 образец 12.2
Техническо предложение образец 13
Проекто-договор Проекто-договор-Приложение_2
Техническо задание ТЕХНИЧЕСКО_ЗАДАНИЕ_Приложение_1

Публикация в → Документи

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS