Skip to content

Прием на проектни предложения (четвърта покана)…

публикувано от borino на 1 януари, 2014

На 01.01.2014 г. стартира прием на проектни предложения
(четвърта покана) по мерки 121, 123, 312 и 313…

Мярка

Покана

(pdf)

Заявления

(doc)

Декларации

(doc)

Наредби, информация, указания

(doc)

Приложения

121 Четвърта покана М.121_

121_4_zayavlenie_

Dekl_3_4

EU-стандарти-мярка-121

Двойно-финансиране-липса

Декларациa_по_член13

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-45-мярка-121

Декларация-функционална-несамостоятелност

Липса-на-регистрация-по-ДДС

ПО-§-30-мярка-121

Metodika

Naredba-8

Nitratna-direktiva

RIOSV_obrazec

Бизнесплан

Informacia

Указания

Указания_121

Tabl.Razmer-S-vo

Бизнесплан

123 Четвърта покана М.123_ 123_4_zayavlenie_ Dekl_3_4

Двойно-финансиране-липса

Декларация-deminimis

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-23-ал.-6-мярка-123

Декларация-по-чл-11

Декларация-функционална-несамостоятелност1

Деклрация-по-чл.11-ал.8-т.11-и-2

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Spravka_sme2xls

Указания

Указания_123

Naredba18

RIOSV_obrazec

Informacia

Бизпесплан

Заявка-за-консултация

Бизнеспланxls

312 Четвърта покана М.312_ 312_4_zayavlenie_ Dekl_3_4

Двойно-финансиране-липса

Декларациa_по_член13

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия2

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-функционална-несамостоятелност4

Липса-на-регистрация-по-ДДС

spravka_sme21

Указания

Указания_312

Zapoved1

Nareba-29

RIOSV_obrazec

Instrukcia

Informacia

Бизнесплан

Заявка-за-консултация

bp

313 Четвърта покана М.313_ 313_4_zayavlenie Двойно-финансиране-липса5

Декларациa_по_член13

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Указания_313

Naredba-32

Primerno-Reshenie

RIOSV_obrazec

Анализ-на-приходите-и-разходите

Informacia

Заявка-за-консултация

Analiz

мярка

Публикация в → Документи

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS