Skip to content

Прием на проектни предложения (трета покана) по мерки 121, 123, 311, 312, 313 и 323А

публикувано от borino на 30 юни, 2013

Прием на проектни предложения (трета покана) по мерки 121, 123, 311, 312, 313 и 323А

Формуляр за заявяване на консултация:Заявка за консултация

Мярка

Покана
(pdf)

Заявления
(doc)

Декларации
(doc)

Наредби, информация, указания
(doc)

Приложения

121

121_3_pokana

121_3_zayavlenie

Dekl_3_4

EU стандарти мярка 121

Двойно финансиране липса

Декларациa_по_член13

Декларация по чл. 45 мярка 121

Декларация функционална несамостоятелност

Липса на регистрация по ДДС

ПО § 30 мярка 121

Декларация за минимални помощи

Informatia

Metodika

Naredba 8

Nitratna direktiva

Tabl.Razmer S-vo(xls)

Указания

(чл.3 и 4)

Указания_121

RIOSV_obrazec

Бизнесплан(xls)

Бизнесплан(doc)

Informacia

123

123_3-pokana

123_3_zayavlenie

Dekl_3_4

Двойно финансиране липса

Декларация по чл 11

Декларация по чл. 23, ал. 6 мярка 123

Декларация функционална несамостоятелност

Декларация-deminimis

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Липса на регистрация по ДДС

Деклрация по чл.11 ал.8 т.11 и 2

Spravka_sme2(xls)

Декларация за минимални помощи

Naredba18

Указания

(чл.3 и 4)

Указания_123

RIOSV_obrazec

Бизнесплан(xls)

Бизпесплан(doc)

Заявка за консултация

Informacia

311

311_3_pokana

311_3_zayavlenie

Dekl_3_4

Двойно финансиране липса

Декларация за приходи от продажби

Декларациa_по_член13

Декларация функционална несамостоятелност

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

spravka_sme2

(xls)

Декларация за минимални помощи

Naredba 30

Zapoved

Указания(чл.3 и 4)

Указания_311

RIOSV_obrazec

Заявка за консултация

Informacia

312

312_3_pokana_

312_3_zayavlenie

Dekl_3_4

Двойно финансиране липса

Декларациa_по_член13

Декларация функционална несамостоятелност

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Липса на регистрация по ДДС

spravka_sme2

(xls)

Декларация за минимални помощи

Nareba 29

Zapoved

Instrukcia (xls)

Указания(чл.3 и 4)

Указания_312

RIOSV_obrazec

Бизнесплан
(doc)

bp(xls)

Заявка за консултация

Informacia

313

313_3_pokana

313_3_zayavlenie_

Двойно финансиране липсаДекларациa_по_член13

Липса на регистрация по ДДС

Анализ на приходите и разходите

Naredba 32

Primerno Reshenie

Указания_313

RIOSV_obrazec

Analiz(xls)

Заявка за консултация

Informacia

322

322_3_pokana

322_3_zayavlenie Заявка за консултация

Naredba 24

Формуляр за наблюдение

RIOSV_obrazec

322_3_Указания

Декларация нередности

323A

323А_3_pokana

323_A_3_zayavlenie

Dekl_3_4

Декларациa_по_член13
323 Декларация за двойно финансиране

Липса на регистрация по ДДС

Декларация за минимални помощи

Декларация нередности

RIOSV_obrazec Регламент-1698-от-2005г

Указания_323

Заявка за консултация

Informacia

Публикация в → Документи

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS