Skip to content

Проектът

Двете общини Борино и Доспат, обединени в една обща територия “Високи Западни Родопи”, са една от 100-те територии в страната, които са одобрени да получат финансово подпомагане в рамките на под-мярка 431-2, Ос № 4 „ЛИДЕР” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.
Чрез настоящия проект територията трябва да се подготви за кандидатстване по основната мярка от тази ос (под-мярка 4.1).

Целта на тази мярка е реализиране на стратегия за конкуретноспособно териториално развитие чрез ефективно публично – частно партньорство (така наречената местна инициативна група), основано на подхода „ЛИДЕР” и финансово осигурено в размер до 2 000 000 евро.

До 2011 година в България ще бъдат одобрени до 50 такива територии, които ще реализират своите стратегии на местно ниво чрез финансиране на около 50 проекта, предложени от представители на двете територии.

Проектът на територията  “Високи Западни Родопи” се реализира от публично-частно партньорство, представлявано от Община Доспат (водеща организация и официален изпълнител на проекта) и Община Борино – партнираща организация от публичната власт, както и избрани представители на стопанския и нестопанския сектор на територията.

Проектът започна на 3 юни 2009 г. и с е продължителност от 20 месеца, разделени на няколко етапа. В първия етап, който продължи до месец септември 2009 г., бе  представен подходът “ЛИДЕР” и под-мярката 431-2, Ос № 4 „ЛИДЕР” и възможностите за участие на основните заинтересовани страни в рамките на процеса на изпълнение на проекта. В  настоящия етап до месец май 2010 г. се очаква да приключи процесът на планиране на стратегия за териториално развитие с активното участие на основните заинтересовани страни.

За повече информация може да се обръщате към екипа на проекта.

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS