Skip to content

Приеми по подмярка 7.6

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.071 на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

Оценителен доклад по подмярка 7.6
Решение 56.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад по подмярка 7.6
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 7.6
Решение 50.2 на УС за одобряване на Насоки по подмярка 7.6
Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6
Условия за кандидатстване по подмярка 7.6
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение по подмярка 7.6
Документи към Условия за изпълнение
Решение 50.2 на УС за одобряване на Насоки по подмярка 7.6

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS