Skip to content

Приеми по подмярка 7.2

ВТОРИ ПРИЕМ – 2019 ГОДИНА
Обява 7.2 – 2019
Условия за кандидатстване процедура 2019 г.
Условия за изпълнение процедура 2019 г.
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение

ПЪРВИ ПРИЕМ-2018 ГОДИНА
Решение на УС за одобрение на оценителния доклад на КППП
Одобрен оценителен доклад на КППП от 08.10.2018г.
Списък на одобрените ПП
Списък на преминалите етап ТФО ПП
Списък на преминалите на етап АСД ПП
Списък на подадени ПП за първи обявен прием
Обява по подмярка 7.2
Условия-за-кандидатстване
Условия-изпълнение

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS